Bielsko-Biała Poradnia

W Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 53, udzielane są porady w dziedzinie:

  • otolaryngologii,
  • endokrynologii,
  • medycyny nuklearnej.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja wizyty.

Porady udzielane są odpłatnie.