Tychy Staże i specjalizacje

Oferujemy możliwość odbycia stażu kierunkowego w trakcie specjalizacji w zakresie:

 • diagnostyki obrazowej,
 • endokrynologii,
 • kardiologii,
 • medycyny nuklearnej.

Wymagane jest:

 • Porozumienie, z którym występuje jednostka kierująca danego lekarza na staż lub specjalizację, zawierające:
  a) nazwę jednostki i dane osobowe jej przedstawiciela,
  b) nazwę podmiotu medycznego posiadającego akredytację w zakresie szkolenia z medycyny nuklearnej:
  CLINICA MEDICA sp.j. Lucyna Klimczak-Gołąb i Tomasz Gołąb
  43-318 Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 8,
  c) miejsce odbywania stażu:
  Zakład Medycyny Nuklearnej
  43-100 Tychy, ul. Edukacji 102.
 • Świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące (do tej pory od lekarzy, którzy mieli staże kierunkowe krótsze niż dwa tygodnie nie wymagano takich zaświadczeń, poza oświadczeniem ustnym od kobiet w wieku reprodukcyjnym, że nie są w ciąży).
 • Po odbyciu szkolenia wymagana jest Karta Szkolenia Specjalizacyjnego celem jej potwierdzenia przez prowadzącego staż lub specjalistę.